Reklam Alanı
Reklam Alanı
zeka çevresel mi kalıtsal mı
Eğitim 55 0

Zeka Çevresel Mi Kalıtsal Mı

Bilim insanlarının yıllardır cevaplamaya çalıştığı önemli sorulardan biri de zekanın çevresel mi kalıtsal mı olduğudur. Bu konuda pek çok inanış, araştırma ve deney bulunmaktadır. Yapılan bu deneyler sonucunda bu sorunun cevabının bir taraf tutmakta olmadığı görülmektedir. Kısacası zeka tek başına genlere göre ya da tek başına çevreye göre şekillenip yön almamaktadır. Yazının devamında zeka çevresel mi kalıtsal mı sorusuna cevaben zekayı etkileyen çevresel faktörlere ve kalıtsal faktörlere değinilecektir. Zira yapılan araştırmalar gösteriyor ki çevresel etkilerin yoğunluğu küçük yaşlarda daha fazlayken büyüdükçe kalıtsal etkiler baskın çıkmaktadır. Buna göre 5 yaşında bir çocuğun zekasına  %74 oranında çevresel faktörler etki ederken, 12 yaşındayken bu oran %36’ya düşebilmektedir. Aynı şekilde yaşamın geneline bakılacak olursa genler bebeklikte %20 oranında zekayı etkilerken, yetişkinlikte %60 oranında aktifleşebiliyorlar.

Zekanın Kalıtsal Etkileri

Yapılan araştırmalarda kişinin IQ seviyesinin, yeteneklerinin ve eğilimlerinin genetik olduğu ortaya çıkmıştır. Pek çok bilimsel araştırma göstermektedir ki bebeğin zeka seviyesi anne zekasıyla doğrudan bağlantıdır. Bunun yanında anne ve babanın meslek tercihlerine ve yeteneklerine göre çocuklarının meslek tercihleri şekillenebilmektedir.

Zeka çevresel mi kalıtsal mı dediğimizde zekanın kalıtsal olduğu yönündeki düşünceleri destekleyen en büyük deneyler ise ikizler üzerinde yapılan deneylerdir. Küçüklüklerinden itibaren farklı çevre koşulları içinde yetiştirilen özellikle tek yumurta ikizlerinin büyüdüklerinde bile zeka seviyeleri arasında çok fazla fark gözlemlenmemiştir. Bu da genlerin zeka üzerindeki etkilerinin yadırganamayacak kadar çok olduğunu göstermektedir.

zeka çevresel mi kalıtsal mı

Zekanın Çevresel Etkileri

Bireylerin zeka seviyeleri birden fazla faktör üzerinde değerlendirilmektedir. Her bireyin zekasını gösterdiği farklı alanlar bulunmaktadır. Küçük yaşta çevresel faktörlerin zeka gelişiminde daha etkili olduğunu belirtmiştik. Buna bağlı olarak birey eğer küçük yaşta eğilimleri fark edilip buna uygun bir çevrede yetişirse bunun zeka gelişimindeki değeri küçümsenmemelidir. İyi eğitim ve dikkatli yönlendirmelerle kişilerin IQ seviyelerinin 10 puana kadar yükselebildiği kanıtlanmıştır. Burada önemli olan uygun çevreyi sağlamaktır.

Kısacası zeka çevresel mi kalıtsal mı sorusuna verilecek en doğru cevap ikisi faktörün de daima ortaklaşa çalıştıklarıdır. Tek başına genetikle gelen potansiyel, çevre tarafından desteklenmezse kendini ortaya koyamayacaktır.

Ders Çalışırken Dikkati Toplama – Veliler Dikkat!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir