Reklam Alanı
Reklam Alanı
meb müdür yardımcılığı sınavına hazırlık 2018
Eğitim 196 0

Meb Müdür Yardımcılığı SınavıHazırlık- Yazışma Yönetmeliği

Meb Müdür Yardımcılığı Sınavı 2018 yılında 05.04.2018 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak. Sitemizden MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığına Hazırlık için konular düzenli olarak paylaşılacaktır. Sınava girecek değerli öğretmenlerimize başarılar dileriz.

Belgenin boyutu ve özelliği

Meb Müdür Yardımcılığı Sınavı
 • Belgenin A4 (210*297mm) boyutundaki kağıda çıkarılacak şekilde hazırlanması esastır.
 • Ekler farklı ebatta olabilir
 • Üst yazıda kağıdın tek yüzü kullanılmalıdır.
 • Eklerde kağıdın iki yüzüde kullanılabilir.

meb müdür yardımcılığı sınavı

Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü

 

 • Belgede Time News Roman 12 punto veya Arial 11 punto kullanılmalıdır.
 • Gerekli durumlarda metin 9 iletişim 8 puntoya düşürülebilir.
 • Alıntılar tırnak içinde ve eğik yazılabilir.

Yazı Alanı

 • Belgede alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılır.
 • Başlık üst kısma ortalı yazılır.

Sayı (Bölümü)

 • Belgede sayı bulunması zorunludur.
 • Sayı başlığın iki satır altından ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır.
 • E-imza ile imzalanan belgelerin kayıt numarası başına “E” konularak verilir.

Tarih

Meb Müdür Yardımcılığı Sınavı
 • Tarih sayı verildiği zamanı belirtir.
 • Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde tarih sayı ile aynı satırda olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır.
 • Tutanak, rapor gibi belgelerde tarih metinin bitişe yer alabilir.
 • Tarih gün, ay, yıl olarak rakamla yazılır. Ay ve gün iki hane yıl dört hane olmalıdır. 11.02.2018 11/02/2018 gibi.
 • Ay adları harfle yazılabilir. Bu durumda gün, ay, yıl arasına işaret konulmaz.
 • E- imza ile hazırlanan belgenin en son yetkili tarafından e- imza ile imzalandığı zamanı gösteren zaman esas alınır.

Konu

 • Konu sayı yan başlığının bir alt satırına yazılır.
 • Konu yazı alanının dikey orta kısmını geçmeyecek şekilde baş harfleri büyük olarak ve sonuna noktalama işareti konulmaksızın yazılır.

Muhatap

 • Muhatap belgenin gönderildiği kişi veya idareyi belirtir. Konunun son satırından sonra iki ile dört satır boşluk bırakılarak ortalı yazılır.

İlgi

 • Belgenin bağlantılı olduğu diğer belge veya belgelerin belirtildiği bölümdür.
 • İlginin birden fazla olması durumunda belgeler öncelikli tarihten başlanarak yazılır.
 • İlgide, ilgi tutulan belgeyi gönderen idare ismi ile belge tarihi ve belge sayısı yol gösterir.
 • İlgide, xxxx tarihli ve xxxx sayılı ibare kullanılır ve sonuna nokta konulur.
 • Belge gerçek kişiden gelmişse ve xxxx’in xxxx tarihli başvurusu şeklinde yazılır.

Metin

Meb Müdür Yardımcılığı Sınavı
 • İlgi bölümüyle imza bölümü arasında kalan kısımdır.
 • İlgi ile metin arasına bir satır, ilgi yoksa iki satır boşluk bırakılır.
 • Paragrafa 1,25 cm içerden başlanarak iki yana hizalanır.
 • Metin sonunda alt makamlara rica ederim, üst ve aynı dereceye arz ederim ifadesi kullanılır.
 • Gerçek kişi ise saygılarımla, iyi dileklerimle ve bilginize sunulur ibareleri kullanılır.

İmza Bölümü

 • Metin bitiminden sonra iki-dört satır boşluk bırakıldıktan sonra imzalayıcı kişinin adı, soyadı, altına unvanı yazı alanının sağ tarafına yaslı olarak yazılır.
 • İmzalayanın adı ilk harf büyük sonrakiler küçük soyadı büyük harflerle yazılır. Unvan ilk harfler büyük olarak yazılır.
 • Yetki devri varsa üste ad, soyad alta devralınan makam (Bakan A , Vali A) Alt Satıra imzalayanın unvanı. Vekaleten imzalarda V kullanılır (Rektör V).

Ek

 • Belgede ek varsa imza bölümünden sonra yazı alanının solundan başlanarak yazılır.
 • Bir ek varsa Ek: xxx, birden fazla ek varsa
 • Ek:
 • Xxx(sayfa sayısı)
 • Yyy (sayfa sayısı)
 • Zzz(sayfa sayısı)

Dağıtım

 • Dağıtım başlığı ek varsa ekten sonra ek yoksa imza bölümünden sonra sola dayalı yazılır.
 • Belgenin gereğini yerine getirme durumunda olanlar Gereği kısmına, bilgi sahibi olması istenilenler ise Bilgi kısmına yazılır.
 • Gereği kısmı dağıtım yan başlığının altına yazılır.
 • Bilgi bölümü gereği bölümü ile aynı satıra yazılır.
 • Bilgi bölümü yoksa muhatap adları doğrudan dağıtım bölümünün altına yazılır.

Olur Bölümü

 • Makamlık oluru alınması gereken ilgili birim tarafından teklif edilir ve oluru verecek makam tarafından el yazısı veya e-mail ile imzalanır.
 • Belge oluru alınırken imzadan sonra boşluk bırakılır ve satırın ortasına büyük harflerle OLUR yazılıp boşluk bırakılır. Sonrasında tarih yazılır boş satır bırakılıp alta imzalayanın adı altına unvanı yazılır.

İletişim Bilgileri

Meb Müdür Yardımcılığı Sınavı
 • Belgeyi gönderenin adresi, posta kodu, e-posta, telefon, internet adresi, bilgi alınacak kişinin adı, soyadı, unvanı, telefon numarasını içerecek şekilde sayfanın sonuna çizgi ile ayrılarak yazılır.

Süreli Yazışmalar

 • Bu tarz yazışmalarda ‘’ACELE’’ veya ‘GÜNLÜDÜR’’ ibareleri yazı alanının üst köşesine kırmızı renkli olarak belirtilir.

Belge Çoğaltılması

 • Fiziksel ortamda hazırlanan ve gizli olmayan belgeden çoğaltılması durumunda belgedeki uygun bir yere ‘’ASLI GİBİDİR’’ ibaresi konur ve idari yetkili görevli tarafından ad, soyad, tarih ve unvan belirtilerek imzalanır.
 • E-imza ile imzalanmış belgenin çıktısı alındığında yetkili görevli tarafından çıktının uygun bir bölümüne ‘’BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR’’ ibaresi konur. Sayı ve tarihle ilgili bilgiler  belge çıktısına yazdırılır.
 • E- imza ile hazırlanan belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi, kaydedilmesi ve dosyalanması esastır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir